רחובות דיגיטל

רחובות דיגיטל

הגשת בקשה לנכות מול משרד הביטחון

לפי חוק הנכים (שיקום ותגמולים), בסעיף 30, נקבע כי חיילים, מילואימניקים ומי שמשרתים במסגרת כוחות הביטחון וזקוק להכרה בשל פגיעה או פציעה שאירעו להם או מחלה שהתפרצה במסגרת או במהלך השירות רשאים להגיש תביעת נכות לקצין התגמולים. חשוב לציין שהפגיעה או הפציעה לא נגרמו כתוצאה מ"התנהגות רעה וחמורה". כדי להגיש תביעה למשרד הביטחון בנושא נכות, יש לעקוב אחר השלבים הבאים:

  • מילוי טופס: על התובע למלא טופס תביעה של חבלה או מחלה, בהתאם לנכות שבה התובע מבקש להיות מוכר. חשוב לפרט בטופס את הנסיבות בגינן, ארעה החבלה או המחלה בעקבות השירות.  יש לכתוב בצורה מפורטת ככל הניתן כדי שיוכלו לטפל בבקשה בצורה הטובה ביותר.
  • צירוף תיעוד: על התובע לצרף לתביעה תיעוד רפואי. במקרה שמדובר בחבלה, יש חשיבות לצירוף דו"ח פציעה לתביעה, במידה וקיים.
  • הוכחת הקשר לשירות הצבאי: על התובע להוכיח כי השירות הצבאי הוא הסיבה לנכותו.
  • עדים לאירוע: יש לפרט שמות וטלפונים של מפקדים, אנשי צוות ואנשים נוספים שנכחו עימך באירוע או שמעו על כך ישירות ממך בסמוך
  • הגשת הבקשה: יש להגיש את הבקשה להכרת זכות נכה, שהיא התביעה, לקצין התגמולים ביחידה לתביעות וקביעת זכאות שבמשרד הביטחון. ניתן להגיש בקשה להכרה בנכות ולצרף את המסמכים בטופס מקוון מכל מחשב או מכשיר נייד.
  • שמירה על עותק של המסמכים: מומלץ לשמור עותק של כל המסמכים שהגשת עם הבקשה.

לאחר הגשת התביעה, התהליך ממשיך לשלבים הבאים, לאחר שקצין התגמולים מקבל את התביעה, הוא מתחיל באיסוף החומר העובדתי והרפואי. לאחר הגשת הבקשה והמסמכים הרלוונטיים, יש לקבל תשובה בתוך 90 ימים מרגע הגשת הבקשה. לאחר מכן, התביעה עוברת לשלב של ועדות רפואיות. 

 

הועדה הרפואית

הוועדה הרפואית מורכבת מרופא מומחה בתחום התובע וממזכירה שמתעדת את כל מה שנאמר במהלך הוועדה. במהלך הוועדה, נקבעים אחוזי הנכות בהתאם לתקנות הנכים. לאחר הדיון מול הוועדה הרפואית, המבוטח ממתין לתשובה בכתב, אשר מגיעה לרוב תוך פרק זמן של שבוע, שבועיים מיום הוועדה. בהתאם לאחוזים שנקבעו בוועדה הרפואית, יקבע האם ישולם לנכה תשלום חודשי או מענק חד פעמי.

ערעורים

אם נקבע שאתם לא זכאים לתגמולים ממשרד הביטחון, ישנם מספר ערעור על נכות משרד הביטחון:

  1. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית: אם אתם לא מסכימים עם החלטת הוועדה הרפואית, תוכלו להגיש ערעור. את הערעור יש להגיש בתוך 60 יום ממועד קבלת ההחלטה.
  2. ערעור על החלטת קצין התגמולים: אם אתם לא מסכימים עם החלטת קצין התגמולים, תוכלו להגיש ערעור.
  3. הגשת תביעה מחודשת: אם נכותך הוחמרה, תוכלו להגיש תביעה מחודשת.

בתוך 60 ימים מקבלת ההודעה הכתובה על החלטת הוועדה הרפואית בדבר אחוזי הנכות, יש להגיש את הערר. הוועדה הרפואית לערעורים מתכנסת לצורך הדיון בערעור בדרך כלל בין 60 ל-90 ימים מיום הגשת הערעור. הוועדה מורכבת ממזכיר ועדה ושלושה רופאים, כאשר לפחות אחד מהם בתחום הפגימה. במידה והוחלט להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית, הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי יבחן את הערעור ויכול לשנות את החלטת הוועדה הרפואית.

מומלץ להתייעץ עם משרד עורך דין לענייני משרד הביטחון לקבלת ייעוץ מקצועי ומקיף.

על הכותב
על הכותב

מאור בן יעקב - מייסד הפורטל יזם ומומחה לשיווק דיגיטלי לעסקים.