רחובות דיגיטל

רחובות דיגיטל

החוקים והתקנות בתחום חברות הניקיון

בתחום חברות הניקיון, ישנם חוקים ותקנות רבים שעל חברות אלו לעמוד בהם. החוקים והתקנות הללו נועדים להגן על העובדים, הלקוחות והסביבה.

חוקי העבודה

על חברות ניקיון לעמוד בכל חוקי העבודה החלים בישראל, כגון:

 • חוק שעות עבודה ומנוחה: החוק קובע את משך יום העבודה המרבי, את מספר ימי החופשה המינימלי ועוד.
 • חוק פיצויי פיטורים: החוק קובע כי עובד זכאי לפיצויי פיטורים במקרה של פיטורים.
 • חוק ביטוח לאומי: החוק קובע כי עובדים זכאים לביטוח לאומי, המעניק להם קצבה במקרה של אבטלה, מחלה או נכות.

תקנות הבטיחות

על חברת ניקיון לעמוד בכל תקנות הבטיחות החלות בישראל, כגון:

 • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה): התקנות קובעות את התנאים הנדרשים לעבודה בגובה, כגון שימוש באמצעי בטיחות מתאימים.
 • תקנות הבטיחות בעבודה (מכונות ייצור): התקנות קובעות את התנאים הנדרשים לעבודה עם מכונות ייצור, כגון שימוש באמצעי בטיחות מתאימים.
 • תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל): התקנות קובעות את התנאים הנדרשים לעבודה עם חשמל, כגון שימוש באמצעי בטיחות מתאימים.

תקנות איכות הסביבה

על חברות ניקיון לעמוד בכל תקנות איכות הסביבה החלות בישראל, כגון:

 • תקנות פסולת בניין: התקנות קובעות את אופן הטיפול בפסולת בניין, כגון איסוף, פינוי וטיפול.
 • תקנות פסולת חומרים מסוכנים: התקנות קובעות את אופן הטיפול בפסולת חומרים מסוכנים, כגון איסוף, פינוי וטיפול.
 • תקנות איכות האוויר: התקנות קובעות את רמות זיהום האוויר המותרות.

חוקי ותקנות נוספים

בנוסף לחוקים ותקנות אלו, על חברות ניקיון לעמוד גם בחוקים ותקנות נוספים, כגון:

 • חוק הגנת הצרכן: החוק קובע את זכויות הצרכן, כגון זכות לקבל מידע, זכות לביטול עסקה ועוד.
 • חוק זכויות הילד: החוק קובע את זכויות הילד, כגון זכות לחינוך, זכות לבריאות ועוד.
 • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה: החוק קובע כי עובדים לא יופלו על רקע מינם, גזעם, דתם, לאוםם או כל גורם אחר.

חברות ניקיון שלא עומדות בחוקים ותקנות אלו עלולות להיחשף לעונשים, כגון קנסות, סגירת העסק או אף מאסר.

להלן כמה דוגמאות לחוקים ותקנות ספציפיים בתחום חברות הניקיון:

 • חוקי העבודה: על חברות ניקיון להעסיק עובדים בגילאי 18 ומעלה, לשלם להם שכר מינימום ולהעניק להם תנאי עבודה הוגנים.
 • תקנות הבטיחות: על חברות ניקיון לספק לעובדים שלהם אמצעי בטיחות מתאימים, כגון נעליים מגפיים, קסדות, כפפות ועוד.
 • תקנות איכות הסביבה: על חברות ניקיון לאסוף ולפנות פסולת בצורה נכונה, כדי למנוע זיהום הסביבה.

חשוב לציין כי החוקים והתקנות בתחום חברות הניקיון משתנים מעת לעת. לכן, חשוב שחברות ניקיון יהיו מעודכנות בחוקים ובתקנות העדכניים ביותר.
המאמר נכתב בשיתוף חברת ניקיון מהיר!

Picture of על הכותב
על הכותב

מאור בן יעקב - מייסד הפורטל יזם ומומחה לשיווק דיגיטלי לעסקים.